Spannende Tijden vragen om Strategie

27/02/2020

Deze maand ronden we in IJsland ons project ‘Ice & Fries’ af. Dat wil zeggen: wij zijn aanbeland bij de implementatie fase van dit project. Alle creativiteit, lijsten, standaarden, leveranciers en receptuur moet zich nu gaan bewijzen in real life.

AUTHOR
Louis Meisen

See what we do and learn more about working together.

Spannende tijden vragen om strategie. Het doorlopen van alle stappen van ons WDF project model, zorgt ervoor dat we van begin tot eind strategische beslissingen maken. Dus; we verwachten niks anders dan good sales, smooth operations and happy people! De standaarden leggen we vast in de, soms gevreesde, SOP’s; maar wij hangen daar graag ook een brandocument / handboek aan vast die deze instructie minder klinisch maakt; en uitlegt waarom we een bepaalde standaard verlangen.

Het idee achter de gerechten, de zorgvuldigheid in productie, topping en mice en place, achtergrond verhalen over alle betrokken partijen en leveranciers; het draagt bij aan de prestatie. Alle partijen; van keukenbouwer, online keukenmanagement software, afwasser, cocktailrobot ???? en voedselproducent moeten werken voor dat ene topgerecht, die ene glimlach en die gevierde omzet van het eerste kwartaal. Forecasting is een ding, natuurlijk, maar de realiteit vraag om constante sturing en bijschaving in de startperiode; dat doen we op de vloer, samen met de mensen, maar met een geschreven ruggengraat die we integreren in het DNA van de klant en zijn partners.

Het WDF projectmodel is onze basis naar resultaat.

NEXT NEWS