Duurzaamheid in Foodservice, wat levert het op?

In ons tweede artikel over duurzaamheid hebben we het gehad over aan welke knoppen je kan draaien om maximaal impact te maken. In dit artikel nemen we je mee wat de Sustainable Food Route je daadwerkelijk oplevert. Los van de intrinsieke motivatie om iets goeds te doen, wordt duurzaamheid door vele organisaties gezien als een grote investering die weinig resultaat op de voorgrond levert. Daarom geven we je inzicht in wat het daadwerkelijk kan opleveren, hoe een duurzame keuze zich terugbetaalt en in welke vorm dat is. Waarde gaat namelijk over meer dan puur het directe financiële plaatje, maar ook over dat het zich in een langer tijdbestek laat terugbetalen.

AUTHOR
Remy Cornet

See what we do and learn more about working together.

Penny Profit
Vaak wordt duurzaamheid geassocieerd met een hogere food cost. Het kan inderdaad zijn dat je er op sommige producten wellicht achteruit gaat, maar absoluut gezien ga je er op vooruit. Dit heeft alles te maken met penny profit. Dit is de verkoopprijs min de food cost. Het kan zijn dat door het gebruik van andere producten je food cost hoger wordt, maar de kans is groot dat de prijs ook omhoog kan, waardoor je penny profit hoger ligt en je dus meer gaat verdienen.

Ruimte om te investeren
Inkoopschommelingen zijn enorm en zullen alleen maar onzekerder worden. Meer focus op plantaardig, lokale stromen en minimaliseren van food waste levert een tastbaar resultaat in kostenreductie en een betere forecast op marges. Het geld wat de besparingen oplevert op een huidige menukaart, plus de development o.b.v. onze duurzaamheidspijlers, met nieuwe menukaart items, geeft ruimte om te investeren in nog meer kwaliteit op grondstof en een hoogwaardige verwerking daarvan door het keukenteam.

Customer loyalty
Duidelijke communicatie in beloften, missie en visie zijn nodig om vertrouwen te krijgen van de nieuwe generaties. De omzet van nu is gerelateerd aan een doelgroep die in de komende jaren zal veranderen, hoe houd je die omzet op pijl in de toekomst? Met een F&B ontwikkeling op onze duurzaamheidspijlers zijn er geen verassingen en schommelingen meer, maar betreed je de markt met een visie op lange termijn. En dat zal voor deze generaties niet onopgemerkt blijven.
Klanten zijn meer geneigd om duurzame organisaties te steunen en kunnen zich meer identificeren met een organisatie die haar duurzame waarden uitdraagt. Identificatie draagt bij aan customer loyalty en mond-tot-mond reclame.

Rolmodel
De mens is een kuddedier en wil in basis het goede doen. We moeten ze wel helpen deze juiste keuze te maken en het zo gemakkelijk mogelijk aanbieden. Je aansluiten bij het juiste geluid, en bewijzen dat het overtuigt op smaak en assortiment, zorgt ervoor dat de keuze voor people, planet en profit geen niche hoeft te zijn. De wetenschappelijke basis van een verduurzaming in assortiment is essentieel voor de lange termijn en geeft ook meer vertrouwen op lange termijn.

Certificering en netwerk
Hoewel het verkrijgen van een certificering een kostbaar traject kan zijn, betaalt een certificering zich uit in brand value en het bereiken van nieuwe en toekomstige doelgroepen. Het is daarnaast wel van belang om pragmatisch naar een certificering toe te werken. Certificeringen zoals ISO dragen een belofte uit naar de klant, daarnaast kunnen certificeringen zoals B-corp een gunstig netwerk bieden met bedrijven met een gelijkwaardige duurzaamheidsvisie. Met SFR fixeren we de concrete, praktische stappen al in de uitvoerende organisatie en, nog belangrijker, de receptuur. Dus de certificering, de auditing en de snelheid van dit proces zullen worden geholpen door aanpassingen van de onderdelen met een hoge impact op duurzaamheid. Onze scan en handvaten zorgen ervoor dat je teams klaar zijn voor verandering, dat bespaart veel human effort en bijsturing; of teleurstellingen bij toekomstige audits.
Met het traject van SFR en een certificering communiceer je aan je klanten en leveranciers dat je een betrouwbare partner bent op lange termijn. Dat is in de huidige tijd veel waard.

Winst op verschillende vlakken binnen je organisatie
Aanpassingen op receptuur zijn zeer belangrijk om duurzaamheid te verankeren, die zich uiteindelijk terugbetalen. We kijken niet alleen naar het inkopen van duurzame ingrediënten en artikelen, maar ook naar het receptuur en de samenstelling hiervan. Om vervolgens dit ingrijpend te kunnen veranderen om de basisbeginselen van de receptuur te verankeren in de toekomstige ontwikkelingen. Het is zaak dat ook toekomstige beslissingen gemaakt worden op de juiste gronden, en er geen terugval is. Werken vanuit de basis van SFR geeft resultaat op de lange termijn, en je staat aan de goede kant van ontwikkeling en innovatie. Minder afhankelijk zijn van lange inkoopstromen, bewerkte producten, dierlijke proteïne en de bijbehorende, steeds kwetsbare, keten. Maar ook transparante declaraties, heldere voedingswaarden, gezonde gerechten en standaarden om gewapend te zijn tegen invloeden van internationale conflicten op je inkoop en marge; al dit maakt jouw assortiment toekomstig bestendig en lekker. Er komt weer meer ruimte voor beheersing van de lokale voedselstromen, circulariteit en invloed van je eigen team op de menukaart. Kennis van het ambacht binnen F&B en een stabiele wetenschappelijke basis in het team zorgt voor een goede communicatie naar de gast aan tafel.

“Change before you have to” Jack Welch

En nu?
Je weet nu wat de Sustainable Food Route je kan opleveren, maar hoe pak je dit op een pragmatische manier aan? Om precies die reden hebben we samen met Conceptional, de Sustainable Food Route ontwikkeld. De Sustainable Food Route is een concreet stappenplan dat jou kan helpen om je F&B te verduurzamen op een holistische, verantwoordelijke en pragmatische manier. Bovenal biedt de Sustainable Food Route een kans om je als bedrijf te profileren ten opzichte van de concurrentie. Sluit je daarom vandaag nog aan bij de Sustainable Food Route en bewandel samen met ons de weg naar duurzaamheid.

NEXT NEWS